{{item.prdStateStr}}
产品合同

{{item.prdName}}

产品期限 预期年化收益率 剩余额度
{{item2.termStr}} {{item2.expectRate + '%' }}{{item2.rewardRate ? '+' + item2.rewardRate + '%' : ''}} {{item2.dueLimit}}
起息日:交易日{{item.ayDetailObj.criticalTime}}点前购买,当日起息 收益方式:到期分配本金和收益

产品管理人:广东金融高新区股权交易中心有限公司

投资金额

购买金额:{{item.firstBuyLimit}}元起,{{item.addBuyLimit}}元递增

  大写金额:{{item.buyAmountUpperNum}}

立即购买

已售罄